RAPPORT

Kom närmare morgondagens molntjänster

Molntjänsterna har blivit kärnan i all modern företagsverksamhet. Under 2023 investerade svenska företag drygt 24 miljarder i molnet, vilket motsvarar 13,7% av den totala IT-budgeten.

I Nordlos rapport “Kom närmare morgondagens molntjänster” tittar vi närmare på de största drivkrafterna bakom molnanvändning och hur svenska företag kan dra nytta av molntjänsternas potential genom strategisk migrering och implementering inom verksamheten. Vi tittar även på säkerheten i molnet och vilka säkerhetslösningar och åtgärder som måste finnas på plats för att skapa tillväxt på ett säkert sätt. 

mail-molnrapport

Ny teknik skapar exponentiell tillväxt. Att vara på teknikens framkant och kunna kraftsätta sina produkter och tjänster skapar konkurrenskraft.

– Radar State of the Nation 2024
I TIDSKAPSELN

Utmaningar med molnflytt 

Det instabila geopolitiska och ekonomiska omvärldsläge som präglat oss de senaste åren har förstås också haft stor inverkan på företagens ekonomi och investeringsvilja. Detta i kombination med ett mer utsatt säkerhetsläge som i sin tur resulterat i flera nya regelverk, bland annat NIS2, har lett till att det råder en viss försiktighet kring hur företagen investerar och arbetar med molntjänster och cybersäkerhet framåt.  

Vidare kan vi se att den höga digitaliseringstakten har lett till att kraven på teknisk innovation och utväxling av varje spenderad krona har hårdnat. I rapporten kan det dock fastslås att ett molnbaserat arbetssätt även innebär lösningen på många av de utmaningar som företagen upplever. Bland annat genom säkrare samarbete och ökad till gång till både innovationskraft och avancerade lösningar utan större investeringströsklar. Dessutom bidrar användandet av molntjänster till större flexibilitet, ökad kostnadseffektivitet och större fokus på kärnverksamheten.  

drivkrafter till molnet  kopiera

Molnmogna verksamheter upplever:

  • Lägre kostnader i IT-drift
  • Större andel av IT-utgifterna är tillgängliga för innovation
  • Högre förmåga att stödja digitalisering av kärnverksamheten
  • Högre kapacitet för att stödja affärsinnovation
  • Högre förmåga att stödja förändringar i affärsprocesser 

Vad har företag som “lyckats” gjort 

En molnmogen verksamhet är det företag och organisationer som bland annat har rätt kompetens eller resurser på plats samt en tydlig molnstrategi för hur IT och molnet ska integreras i affärsmodeller. Sänkta IT-kostnader och ökad innovation är förstås starka drivkrafter som kommer leda till att molnlösningar fortsatt kommer ta allt större plats i svenska verksamheter.

Oavsett om ni har kompetensen internt eller tar hjälp av en partner är en genomarbetat molnstrategi vägen till en lyckad migrering, effektivisering av arbetssätt och kostnadskontroll i molnet.  

I SPÅKULAN

Vad är viktigast att fokusera på framåt 

För allt fler företag utgör alltså molnlösningen kärnan i vardagens verksamhetsprocesser och nyetablerade aktörer bygger redan från början sin verksamhet med hjälp av lösningar i molnet. Att påbörja sin förflyttningsresa till ett mer molnbaserat arbetssätt öppnar upp helt klart upp för ökad flexibilitet och är en viktig del för bibehållen konkurrenskraft. I rapporten listar vi sex steg för en lyckad migrering och innovation i molnet inklusive molnstrategi och ordentligt genomarbetade säkerhetsåtgärder. 

Det statliga molnet och EU cloud kan i framtiden bli en viktig tillväxtfaktor för Sverige och Europa, accelerera digitaliseringen och påverka konsumtionen av IT-tjänster.

Ta del av hela rapporten

För allt fler företag utgör molnlösningen kärnan i vardagens verksamhetsprocesser och nyetablerade aktörer bygger redan från början sin verksamhet med hjälp av lösningar i molnet. Att påbörja sin förflyttningsresa till ett mer molnbaserat arbetssätt är en viktig del för bibehållen konkurrenskraft.

Ladda ner hela rapporten om Molnresan och ta del av ännu mer statistik, nulägesanalyser och framtidsspaningar.