RAPPORT

Kom nærmere morgendagens skytjenester 

Skytjenester er blitt kjernen i all moderne forretningsvirksomhet. I løpet av 2023 investerte norske bedrifter drøyt 10 milliarder i skyen, noe som tilsvarer 12,2% av det totale IT-budsjettet.

 I Nordlos rapport «Kom nærmere morgendagens skytjenester» ser vi nærmere på drivkreftene bak skybruk og hvordan norske bedrifter kan dra nytte av skytjenestene sitt potensial gjennom strategisk migrering og implementering i virksomheten. Vi ser også fremover og ser på sikkerheten i skyen og hvilke sikkerhetsløsninger og tiltak som må være på plass for å skape vekst på en sikker måte.

skytjenester-hero

« Ny teknologi skaper eneksponentiell vekst. Å være i forkant av teknologi og kunne drive sine produkter og tjenester skaper konkurransekraft. »

– Radar State of the Nation 2024
I TIDSKAPSELEN

Drivkrefter og utfordringer ved flytting til skyen

Det ustabile geopolitiske og økonomiske miljøet som har preget oss de siste årene har naturlig nok også hatt innvirkning på bedriftenes økonomi og investeringsvilje. Dette i kombinasjon med et mer utsatt sikkerhetsmiljø som igjen resulterer i flere nye regelverk har gjort at det råder en viss forsiktighet rundt hvordan bedrifter investerer og arbeider med skytjenester og cybersikkerhet fremover. 

Den raske digitaliseringstakten har ført til at kravene til teknisk innovasjon og bruken av hver krone har hardnet til. I rapporten kan det likevel fastslås at skybaserte arbeidsmetoder også innebærer løsningen på mange av de utfordringene som bedriftene opplever. Blant annet gjennom sikrere samarbeid og økt tilgang til både innovasjonskraft og avanserte løsninger uten større investeringskostnader. Dessuten bidrar bruken av skytjenester til større fleksibilitet, økt kostnadseffektivitet og større fokus på kjernevirksomheten. 

HVA till molnet  kopiera

Skymodne bedrifter opplever: 

  • Større andel av IT-utgiftene er tilgjengelige for innovasjon
  • Større evne til å støtte digitalisering av kjernevirksomheten
  • Større kapasitet til å støtte forretningsinnovasjon
  • Større evne til å støtte endringer i forretningsprosesser

Hva har bedrifter som «lykkes» gjort? 

En skymoden virksomhet er de bedrifter og organisasjoner som blant annet har riktig kompetanse eller ressurser på plass samt en tydelig strategi for hvordan IT og skyen skal integreres i forretningsmodeller. Lavere IT-kostnader og økt innovasjon er naturligvis sterke drivkrefter som kommer til å gjøre at skyløsninger fortsatt kommer til å ta en stadig større plass i norske virksomheter.  

Uansett om dere har kompetanse internt eller får hjelp av en partner er en gjennomarbeidet skystrategi vegen til en vellykket migrering, effektivisering av arbeidsmetoder og kostnadskontroll i skyen. 

I SPÅKULEN

Hva er viktigst å fokusere på fremover 

For stadig flere bedrifter utgjør altså skyløsningen kjernen i hverdagens virksomhetsprosesser og nyetablerte aktører bygger allerede fra starten av sin virksomhet med hjelp av løsninger i skyen. Det å starte forflytningsreisen til mer skybaserte arbeidsmetoder åpner helt klart opp for økt fleksibilitet og er en viktig del for å opprettholde konkurransekraften.

I rapporten lister vi opp seks punkter for en vellykket migrering og innovasjon i skyen inkludert skystrategi og riktig gjennomarbeidede sikkerhetstiltak. 

« Den statlige skyen og EU-cloud kan i fremtiden bli en viktig vekstfaktor for Norge og Europa, akselerere digitaliseringen og påvirke forbruket av IT-tjenester i fremtiden. »

Les hele rapporten

For stadig flere bedrifter er nettskyen en sentral del av de daglige forretningsprosessene, og nystartede bedrifter bygger opp virksomheten sin ved hjelp av nettskyløsninger fra starten av. Å starte reisen mot en mer skybasert måte å jobbe på er en viktig del av det å opprettholde konkurransekraften.

Last ned hele rapporten for å få enda mer statistikk, aktuelle analyser og fremtidsspådommer.